Hội thảo khoa học “Kinh tế Việt Nam 2012 - 2013: Tái cấu trúc doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô” tổ chức thành công ở trường đại học Kinh tế quốc dân

Cập nhật lúc: 14:3:36 29/01/2013

Hội thảo Quốc tế: “Đổi mới mô hình quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam”

Cập nhật lúc: 14:0:36 29/01/2013

Hội thảo "Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào: phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn tới năm 2020"

Cập nhật lúc: 8:10:47 14/11/2012

Hội thảo giới thiệu sách về vấn đề già hoá dân số và hệ thống hưu trí các nước Châu Á do ADB và NXB Routledge ấn hành năm 2012

Cập nhật lúc: 15:31:37 18/09/2012

Hội thảo khoa học “Phát triển doanh nghiệp xã hội qua các trường đại học Việt Nam” thành công tốt đẹp

Cập nhật lúc: 14:51:11 28/05/2012

Hội thảo về Cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước

Cập nhật lúc: 12:25:44 19/08/2012

Hội thảo quốc tế “Kinh doanh trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa: các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và công nghệ” (ICBEIT)

Cập nhật lúc: 16:27:14 16/08/2012

Hội thảo “Đường đến một Bản sắc thương hiệu mạnh” của diễn giả Richard Moore tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 10:29:25 19/06/2012

Hội thảo khoa học “Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động NH VN”

Cập nhật lúc: 13:4:20 29/05/2012

Hội thảo quốc tế “Kinh doanh trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa: các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và công nghệ” (ICBEIT)

Cập nhật lúc: 14:46:48 24/05/2012

Hội thảo quốc tế: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Triển vọng và những vấn đề đặt ra”

Cập nhật lúc: 14:27:51 24/05/2012